Cấu Hình Phòng Game Được Khách Hàng Ưa Chuộng

Cyber Trading Gaming xin gửi đến quý khách hàng cấu hình phòng game tham khảo năm 2020

Phòng Game Số Lượng Giá Tiền
Cấu hình phòng game 20 máy 20 261.250.000Đ
Cấu hình phòng game 30 máy 30 350.000.000Đ
Cấu hình phòng game 10 máy vip 10 170.000.000Đ
Cấu hình phòng game 50 máy 50 950.000.000Đ
Cấu hình phòng game 15 máy 15 190.000.000Đ
Cấu hình phòng game 25 máy 25 290.000.000Đ
Cấu hình phòng game 35 máy 35 500.000.000Đ
Cấu hình phòng game 40 máy 40 350.000.000Đ
Bình Luận Facebook